Jak už název článku napovídá, dnes si vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi sítotiskem a ofsetem. Že nevíte, co ofset je? Nebojte, to Vám také řekneme.

Co je ofset

Tato metoda tisku je nejrozšířenější na světě a je pomocí ní vytištěná naprostá většina knih, časopisů a novin. Jedná se o nepřímou metodu tisku, jelikož z potiskové formy se tiskne na pryží potažený válec a až poté dochází k tisku na papír. Barva se při tisku přenáší dvakrát a předloha není po natisknutí stranově převrácená. Ofset díky pryžovému válci umožňuje tisk jemných detailů i na méně kvalitní papír, což je například u knihtisku téměř nemožné. Ofset v dnešní době rozdělujeme na dvě skupiny: vlhčený a bezvodý.

Vlhčený ofset

Vlhčená forma ofsetu je nejvyužívanější tiskařskou metodou na světě. Celý princip tisku je založen na rozdílných fyzikálně-chemických vlastnostech tiskové formy, která obepíná válec.

Bezvodý ofset

Bezvodý ofset se od vlhčeného liší tím, že pracuje, aniž by potřeboval vodu. To je způsobené tím, že je voda nahrazena rozdílnými povrchovými vlastnostmi dvou vrstev, které jsou nanesené na tiskařské formě. Nevýhodou bezvodého ofsetu je to, že se válec musí častěji omývat, protože se zde objevují malé částečky prachu, které se následně odlupují.

Rozdíl mezi sítotiskem a ofsetem

Největší rozdíl mezi sítotiskem a ofsetem je v tom, že sítotisk se dá použít na širokou škálu materiálů, kdežto ofsetem se tiskne pouze na hladký papír.

Chtěli byste začít se sítotiskem, ale stále tápete? V příštím článku si ukážeme krok za krokem, jak na to.